ประชาสัมพันธ์

image

ขอแสดงความยินดี!

☛ น.ส.ศิวนาถ(มารีน่า) มะลิวัลย์
☛ นักเรียนโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลาม ชั้นปีที่ 3 ซะนะวีย์
☛ ที่สอบติดทุนรัฐบาลอียิปต์ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร

ผลงานนักเรียน

นาย ชากิส หนูเชต

นักเรียนชั้นปีที่ 3 ซะนะวีย

เข้าร่วมการแข่งขันคุตบะฮ์ในงานบางกอกฮะลาล 2561์

กิจกรรมของโรงเรียน

css templates

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ทางโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลาม นำโดย อาจารย์ใหญ่ อ.อับดุลลอฮ์ สุไลหมัด คณะครูและนักเรียนได้แวะมาเยี่ยมเยือนและ รับประทานอาหาร ณ.นาคนาวาฟาร์ม ของอาจารย์อับดุลลอฮ์ นาคนาวา ที่จังหวัดนครราชสีมา

พร้อมกับเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมโลกอาหรับ .

 

 

ความรู้นอกห้องเรียน

css templates

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ทางโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลาม นำโดย อาจารย์ใหญ่ อ.อับดุลลอฮ์ สุไลหมัด คณะครูและนักเรียนได้แวะมาเยี่ยมเยือนและ รับประทานอาหาร ณ.นาคนาวาฟาร์ม ของอาจารย์อับดุลลอฮ์ นาคนาวา ที่จังหวัดนครราชสีมา

พร้อมกับเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมโลกอาหรับ .

 

 

ประชาสัมพันธ์

innovate

- 23 มีนาคม 2561 ประกาศผลสอบทุกชั้นปี

ผลงานนักเรียน

optimizer

Donec lobortis magna at orci blandit ac lobortis ipsum.

ดาวน์โหลด

analysis

- ใบสมัคร

- ระเบียบการ