รายนามคณะครู อาจารย์

โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลาม

ลำดับ ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

1. อ.ฟารีด เฟ็นดี้

ผู้อำนวยการ

ครู/บริหาร

2. อ.อับดุลลอฮ์ สุไลหมัด

อาจารย์ใหญ่

ครู/บริหาร

3. อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์

ฝ่ายประสานงาน

ครูพิเศษ

4. อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์

ฝ่ายปกครอง

ครูประจำ

5. อ.อับดุลฮะกีม มังเดชะ

ฝ่ายวิชาการ

ครูประจำ

6. อ.มุนซิร มันตีเมาะ

ฝ่ายธุรการ

ครูประจำ

7. อ.อามีน มะซอ

ฝ่ายต่างประเทศ

ครูพิเศษ

8. อ.รอชิดีน หมัดละ

ฝ่ายการเงิน

ครูประจำ

9. อ.คอลิด มูซอ

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

ครูพิเศษ

10. อ.อับดุลลอฮ์ รื่นเรืองฤทธิ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ครูประจำ

11. อ.อาดำ เปลี่ยนอำรุง

ฝ่ายประเมินผล

ครูพิเศษ

12. อ.เอียะห์ซาน หมุดทอง

ช่วยฝ่ายปกครอง

ครูประจำ

13. อ.รอมฎอน พวงผกา

ฝ่ายกิจกรรม/คอมฯ

ครูประจำ

14. อ.ซัยนุลอาบิดีน เกิดอยู่

ครูภาษาต่างประเทศ

ครูพิเศษ