วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ทางโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลาม นำโดย อาจารย์ใหญ่ อ.อับดุลลอฮ์ สุไลหมัด คณะครูและนักเรียนได้แวะมาเยี่ยมเยือนและ รับประทานอาหาร ณ.นาคนาวาฟาร์ม ของอาจารย์อับดุลลอฮ์ นาคนาวา ที่จังหวัดนครราชสีมา

พร้อมกับเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมโลกอาหรับ .